De collectie:
Zwerfstenen
Een groot gedeelte van de collectie bestaat uit zwerfstenen.  Deze stenen komen oorspronkelijk uit het Noorden, Oosten of Zuiden van Europa.
Miljoenen jaren geleden was Nederland nog zee. Rivieren uit Oost- en Zuid  Europa brachten zand, klei en stenen mee. Tijdens de ijstijden, met name de derde ijstijd "het Saalien" zijn de heuvels gevormd, zoals de Veluwe en de Sallandse heuvelrug. Dit ijs kwam uit Scandinavië (Noorwegen, Zweden en Denemarken) Het ijs bracht ook zand, klei en stenen mee. Omdat deze stenen zo'n lange reis hebben gemaakt, noemen we ze zwerfstenen.
meer informatie over zwerfstenen
Fossielen
Fossielen zijn overblijfselen van wat ooit levend was (versteende planten en dieren)
Bekende fossielen zijn ammonieten en zee-egels. Ook heeft het museum een grote collectie haaietanden. Verder zijn er botten en kiezen te zien van mammoeten, en andere zoogdieren.
meer informatie over fossielen
Bodemprofielen
De bodem bestaat uit  vele lagen. Als men een gat van een meter diep in de grond graaft, komt men bijvoorbeeld eerst zwarte grond tegen en daarna de gele. De gele grond is niet geschikt om iets op te laten groeien, wel wordt bijvoorbeeld bij de bouw van huizen de fundering op de gele grond gemaakt. Gele grond wordt ook gebruikt om tegels op te leggen.
Als men nog verder gaat graven komt men nog vele lagen tegen.
In het museum hangen bodemprofielen of lakprofielen. Er is als het ware een plakje grond afgehaald (een soort dwarsdoorsnede) en dit is in een lijst gemaakt. Zo krijg je prachtige zandschilderijen.
meer informatie over bodemprofielen
Boorprofiel:
Een ander soort profiel is de boorprofiel. Bij boringen (bijvoorbeeld naar water of gas) moet men vaak diep de grond in. Monsters van deze boringen geven de verhouding van de lagen in de grond weer. Ook dit is te zien in het museum.
meer informatie over boorprofielen
Mineralen
Mineralen zijn vaak erg mooie stenen. voorbeeld is de diamant en smaragd. Het museum richt zich niet op deze stenen, omdat ze niet veel in Overijssel in de bodem zitten. Enkele mineralen zijn er wel te vinden zoals ijzererts.
Gesteentetuin
Het thema van het museum is de IJsselvallei. Hiervan is een maquète gemaakt in de tuin naast het museum. 
meer informatie over de gesteentetuin