Boorprofielen
Iets anders dan een bodem- of  lakprofiel is een boorprofiel. Een boorprofiel geeft verhoudinggewijs de lagen in de grond weer.
Er worden wel grondsoorten op een stuk hout geplakt, maar men hoeft niet een gat in de grond te graven en stukken textiel tegen de bodem te plakken. Het kost dus minder aan lak en lijm.

Om een boorprofiel te kunnen maken moet men naar een boring (bijvoorbeeld een gasboring) gaan en om grondmonsters vragen.
Bij boringen komt men heel diep in de grond (soms wel 2 kilometer)
Dhr. Verhaard heeft bij een boring in Wesepe ongeveer wekelijks om grondmonsters gevraagd en deze schematisch weergegeven op een boorprofiel. Het kost dus wel enkele weken tot maanden tijd om een volledige boorprofiel te maken, al naar gelang de boring duurt.
Voorbeeld van een boorprofiel