De gesteentetuin:
In de tuin naast het museum is een overzicht gemaakt van de IJsselvallei. Deze maquète bestaat geheel uit stenen. Je ziet in het klein de Veluwe en de Sallandse Heuvelrug. Ook is aangegeven hoe hoog het ijs is geweest, waar de rivier de IJssel heeft gestroomd en waar hij nu stroomt.
gesteentetuin
 de gesteentetuin