Specifieke vondsten:
    Mienietgesteenten
In het museum heb ik bijzondere vondsten liggen, onder andere de zogenaamde "Mienietgesteenten". Dit zijn zwerfstenen die gevonden zijn in de keileemgroeve "de Hocht" in Markelo.

Kenmerkend voor deze stenen is de structuur:
Het zijn een soort breccies met gedeformeerde fragmenten van onder andere kwartsiet, graniet, gneis en pegmatiet.

Omdat ik vermoedde dat het hier om Mienietgesteenten ging, heb ik in 2004 een excursie gemaakt naar het Mienmeer in Zweden, waar de stenen oorspronkelijk vandaan komen.

De bevindingen van mijn onderzoek heb ik beschreven in een  artikel. Uiteraard zijn deze stenen met hun achtergrondgeschiedenis te bekijken in het museum en u kunt een uitgebreide uitleg hierover krijgen.

fotoserie mienietgesteenten